Stadsbader – Eerste spade in de grond van de Oosterweelverbinding